Biz memarlıq, mühəndislik
və tikinti işlərini həyata keçiririk.

Xidmətlər

Tikinti sahəsini tam əhatə edirik

Xidmətlər

Mənzillərin tikintisi

Körpü tikintisi

Yanacaqdoldurma məntəqələri

Tunel tikintisi

Ticarət mərkəzlərinin tikintisi

Yol və səki işləri

Sənaye tikintiləri

Yüksək tonajlı tikinti işləri

İnzibati binaların tikintisi

Hər növ tikinti işləri

Mənzillərin tikintisi

Yanacaqdoldurma məntəqələri

Körpü tikintisi

Tunel tikintisi

Ticarət mərkəzlərinin tikintisi

Sənaye tikintiləri

Yol və səki işləri

Yüksək tonajlı tikinti işləri

İnzibati binaların tikintisi

Hər növ tikinti işləri